This project is read-only.
Project Description
Find The Lady, bildiğiniz "bul karoyu al parayı" oyununun manipüle edilmiş halidir.

Kısa sürede, çok az kod ile Windows Phone platformu için oyun geliştirmeye örneği olan bu proje şu anda Windows Phone marketplace'de de yayında.

Last edited Dec 24, 2012 at 6:58 AM by daronyondem, version 2